Webshopen nere för underhåll

Vår webshop kommer att ligga nere en tid framöver pga. underhåll och förändringar. Vi har i dagsläget inte något klardatum. Under tiden är det som vanligt full snurr med mappningar, effektmätningar och verkstadsjobb.

Om du behöver få din bil mappad, finjusterad eller har något fel som behöver åtgärdas, välkommen att höra av dig till oss via: https://pbz.se/kontakt/