Vi arbetar regelbundet med att förbättra och utveckla miljöarbetet i vår verksamhet. Dels i form av hur vi hanterar biprodukterna av vår verksamhet, dels hur vi aktivt arbetar miljöfrämjande i delar av vår huvudsakliga verksamhet.

Grundprincipen i hållbar utveckling finns i Brundtlandrapporten och den formuleras så här:

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Här är några exempel på hur vi arbetar med miljöarbetet på PBZ:

 • Kalibrerar bilar så att de blir bränslesnålare vid vardagskörning
 • Konverterar bilar till bl.a. etanoldrift för mindre miljöfarliga utsläpp
 • Är energieffektiva i verksamheten
 • Har aktivt valt miljövänliga energikällor
 • Skickar elektroniska kvitton, offerter, ordrar, fakturor och andra dokument, istället för motsvarande i pappersform
 • Gör elektroniska deklarationer till Skatteverket, Tullverket m.fl.
 • Har valt att motta e-fakturor från de leverantörer vi har som stödjer det
 • SMS-paketavisering istället för brev-avisering
 • Använder elektroniska brev till kunder, internmeddelanden och anteckningar
 • Arbetar med dokument, manualer mm. via datorer, istället för att skriva ut dem
 • Skickar inga massutskick per post
 • Återvinner all avfall som vi genererar så som t.ex. oljor, kem, wellpapp, papper, däck osv…
 • Återanvänder mycket ”avfall” innan det så småningom återvinns, som t.ex. wellpapp (återpaketering), bränsle (används som lösningsmedel/rengöringsmedel) osv…