MARKNADENS BÄSTA DYNOCELL

Nyckelordet i vår verksamhet är kvalitet. Vi har därför investerat i den bästa dynocellen på marknaden! Vi använder världens mest exakta dyno för bilar (Rototest) och har den mest omfattande ventilationsanläggningen på marknaden. Vi har investerat ca. 3Mkr i anläggningen och har möjlighet att variera temperatur, luftflöden, lufttryck och luftfuktighet.

 

12646763_10153405854896452_6956744733532535705_o 12604701_10153405854626452_7133893184106737614_o 12633727_10153405854856452_766281934738672146_o 12633765_10153405854711452_8093287651193586124_o 12593949_10153405854696452_838437647006296204_o 12615614_10153405854751452_7766477293268852933_o 12615195_10153405854666452_8787936273450722377_o 981231_10153405854796452_3030889714843537491_o 12646795_10153405854821452_3103472981758612714_o 11221735_10153405854556452_3189569045233623306_o Checklista-o-bokning

 

TJÄNSTER

 • Justering av motor
 • Kalibrering av motorstyrsystem (mappning)
 • Mätning & loggning av drivhjulsmoment, drivhjulseffekt, prestanda, bränsleblandning, avgastemp., insugstemp., vattentemp., oljetemp., laddtryck, bränsletryck, avgasmottryck, data från bilens OBD osv.
 • Höghastighetstester (max 400km/h)
 • Kontroll & kalibrering av hastighetsmätare
 • Kontroll & kalibrering varvräknare
 • Felsökning av bilar
 • Utvärdering av kringutrustning på motor
 • Miljötester (bränsleförbrukning, avgasutsläpp mm.)
 • Körtest på hela fordon
 • Kvalitetskontroller
 • Tester i ljudkammare, vindtunnlar etc. (dynon är mobil)
 • Inkörning av motor och drivlinor
 • Utbildningssyften
 • Klassificering
 • Forskning och utveckling (sampling ≥10kHz vridmoment vid hjulen)
 • Ljudmätningar

Fri höjd i vår testcell är 245cm. Om man önskar testa fordon som är högre än så har vi möjlighet att flytta på utrustningen och få obegränsad fri höjd.

PRISER

(ink. moms)

 • Mappning:
  • Löpande: 1440kr/h (minsta debitering 2h)
  • Pristak hel dag (8h): 10000kr + ev. licenskostnad
 • Effektmätning:
  • 2WD (3 svep/30min): 1995kr
  • 4WD (3 svep/60min): 2495kr
 • Kompletterande mätningar i samband med effektmätning (kostar inte extra vid mappning):
  • Bredbandslambda : 950kr
  • Laddtryck: 850kr
  • Insugstemperatur: 500kr
   OBD/OBD2 loggning av fordonsdata: 950kr
  • Oljetemperatur: 700kr
  • Avgastemperatur (kräver förmonterad nippel): 1700kr

 

12594037_10153405206481452_769553674617103231_o 12633628_10153405206476452_921874305770629416_o 12605334_10153405206526452_6372168451277424048_o 12525618_10153405206486452_3422415861904034817_o 12604652_10153401553841452_2184243944804976839_o 12657276_10153401553611452_6977933776306691485_o Checklista-o-bokning

 

VAD GÖR VÅR ANLÄGGNING TILL DEN BÄSTA PÅ MARKNADEN?

Klicka på rubrikerna nedan för mer information.

Ventilation

En mycket viktig aspekt av en dynocell (bromsrum) är ordentlig ventilation. Motorn producerar mer effekt i frisk luft än i en miljö med avgaser. Ute får fordonet frisk luft och för att få rätt förutsättningar för mappningen (kalibreringen / optimeringen) behöver det vara likadant i dynocellen. För att åstadkomma det kan vi i vår dynocell (med huvudfläktar, utsugsfläktar mm.), som den enda på marknaden, byta ut ALL luft, en gång per SEKUND! Tänk dig en fullskalig orkan som drar igenom rummet…

En annan viktig aspekt är att få ordentlig ”fartvind” över bilens frontalarea. Osaken är bl.a. dessa:

 • Fartvinden är viktig för att kylningen på bilen ska fungera. Det räcker inte att det blåser lite lätt på vattenkylare, oljekylare mm. utan luften måste effektivt ta sig igenom dessa kylare och för det krävs två saker – hög hastighet och en rak luftström. Det är också viktigt att bilens underrede får ordentlig kylning så att t.ex. växellåda och sådant som är i närheten av bilens avgassystem inte överhettas och t.ex. börjar brinna.
 • Varför är det viktigt att mätta hela bilens frontalarea med en rejäl luftström? För att motorrumet på bilar mättas med luft och det påverkar det atmosfäriska trycket inuti motorrummet, vilket i sin tur påverkar motorns effektuttag och bränslebehov. För att mätningen av effekt ska bli korrekt och mappningen likaså krävs därför att man kan åstadkomma denna effekt även i dynocellen. För detta krävs en enorm fläktkapacitet.

Hur har vi löst det?

Vår överdimensionerade kylanläggning är unik på marknaden! De två huvudfläktarna genererar en rak luftström på 200km/h över hela bilens frontalarea. Varje fläkt består i praktiken av dubbla rader vingblad som roterar åt motsatta håll och skapar en rak luftström. Huvudfläktarna drivs rent hydrauliskt av den kraft som testbilen producerar. Anläggningen konverterar upp till närmare 700hk av bilens kraft till fläktdrift – det är enormt mycket! Utöver detta har vi flera väl tilltagna utsugsfläktar som konstant evakuerar avgaser och värme från bilen och rummet.

Bortsett från ovan har vi även flera mobila mindre fläktar för punktkylning.

Kalibrering

Grundförutsättningen för ett mätverktyg är att verktyget kan kalibreras emot just det som den är avsedd till att mäta.

En badrumsvåg kalibreras genom att kända vikter placeras på vågen och man kontrollerar och justerar resultaten så att den visar rätt. Ett skjutmått kalibreras genom en lasermätning där exakt avstånd kontrolleras och därefter kontrolleras/justeras de mätvärden som skjutmåttet levererar. En klocka kalibreras mot ett atomur som är en exakt angivare för tid.

Osv…

Enligt samma vetenskapliga principer kalibreras vår dynoanläggning efter just det som den är avsedd att mäta, nämligen varvtal och vridmoment, faktorerna som tillsammans ger effekt. Det finns inte heller några okända led i mätningen. När enheten är kalibrerad är allt som påverkar mätningen direkt kalibrerat.

Rullande landsvägar och andra dynos för bilar kan inte fullt ut kalibreras direkt emot det som de är avsedda att mäta. Det innebär att det finns okända källor och det i sin tur tillåter en stor felmarginal och tar alltjämt bort det vetenskapliga i mätningen. Dessutom kalibreras generellt inte rullande landsvägar och i synnerhet inte efter att dom har sålts från tillverkaren. Ofta blir det alltså dyra leksaker som det handlar om, men inte någon vetenskaplig mätutrustning.

Det finns exempelvis andra varianter på s.k. ”hub-dyno” eller ”nav-dyno” som säger sig kunna mäta vridmoment och effekt. I praktiken mäter de inte alls det utan istället endast oljetryck genom en elektronisk oljetrycksgivare. Dels mäter inte anläggningen trycket i sig, utan spänningen ut från givaren – något som i ytterligare led kräver kalibrering eftersom det kan avvika med tiden, dessutom påverkas det faktiska oljetrycket i systemet av oljans temperatur, viskositet, inre läckage i oljepumpar och resten av systemet. Det ger utrymme för stor felmarginal.

Rullande landsvägar utgår generellt ifrån att det krävs en viss effekt för att accellerera en känd massa. I praktiken kan dock kullager som rullen roteras på variera i tillstånd och motstånd, massan i sig slits med tiden och vikten ändras osv… Dessutom kommer ytterligare variabler in och stör den s.k. mätningen så fort elektroniska bromsar kommer in i bilden, avsedda för att ge bilen ett visst motstånd.

En viktig aspekt när det gäller kalibrering är att det görs regelbundet. Vi har utöver själva anläggningen även tillhörande kalibreringsutrustning vilket innebär att vi regelbundet kalibrerar anläggningen för att säkerställa bästa möjliga mätnoggrannhet.

Grepp

På en rullande landsväg kan däcken spinna pga. dåligt grepp mellan däck och rullar.

Hos oss existerar inte sådana problem eftersom dynon fysiskt bultas fast på hjulnaven på bilen.

Fälgar

På en rullande landsväg får du i regel olika mätresultat beroende på vikten på fälgarna som sätts på bilen. Olika uppsättningar hjul kan alltså påverka mätresultatet.

Hos oss existerar inte sådana problem eftersom hjulen helt demonteras från bilen och dynon bultas fast direkt emot hjulnaven.


Hårt eller löst spänd

På en rullande landsväg kan du få olika effektsiffror beroende på hur hårt bilen är spänd emot rullarna. Att spänna bilen hårdare brukar vara den första åtgärden vid problem med grepp. Problemet med det är att även om motorn levererar exakt lika mycket effekt vid två svep så kan anläggningen presentera helt olika siffror. Eftersom mätvärdet inte är tillförlitligt kan det leda till att bilbyggare/dynooperatör/mappare drar fel slutsatser, gör fel korrigeringar i mappningen, gör fel ändringar på bilen osv…

Hos oss existerar inte sådana problem eftersom däcken demonteras och dynon bultas fast direkt i hjulnaven på bilen.


Olika däck

På en rullande landsväg kan du få varierande friktion mellan däck och rullarna beroende på vilken typ av däck du använder. Typen av däck som används kommer att påverka friktionen emot rullarna. När friktionen varierar så varierar även mätresultatet. Precis som ovan kan det i sin tur leda till en rad olika problem, utöver att mätvärdet i sig inte är tillförlitligt.

Manipulering

Vår dynoanläggning ger självklart inga möjligheter för operatör eller någon annan att manipulera mätvärdena. Det resultat som mätningen ger är det som gäller.

Många anläggningar ger även operatören en möjlighet att ändra på en s.k. ”konstant”. Konstanten fungerar ungefär som ett volymreglage, dvs. operatören kan ”höja volymen” på mätresultaten. Dvs. visa den effekt den önskar. Då kan man fråga sig vad syftet är med en linjal, om man kan anpassa en 1M-linjal på längden för att stämma överens med det man mäter, om man vill så kan allting då bli 1M långt.


 

BOR DU LÅNGT IFRÅN OSS?

Om du bor långt ifrån oss eller skulle vilja att vi löste biltransport för hämtning/lämning så kan vi ordna det till förmånliga priser.

Eurotransport

Klicka på bilden ovan, eller denna länk för mer information: www.pbz.se/biltransport

 

Checklista-o-bokning

VI KAN KOMMA TILL DIG

Vid önskemål kan vi skicka ett mappnings- / motorkalibreringsproffs till dig, där du befinner dig, för ”on-site-service”. Helt enkelt, mappning ute på fält, var som helst i världen.

Dessutom är hela vår dynoanläggning (bromsbänk) mobil och vi kan transportera den till dig eller t.ex. ett evenemang enligt dina önskemål. Vi behöver inte mer än ett 230V eluttag. En rejäl lösning för kylning av testbilen/arna medföljer i våra tjänster, mer om det kan du läsa under stycket om ventilation längre upp på denna sida (testbilen driver fläktarna genom hydraulik).

Kontakta oss för mer information.

 

Effektmätningar – Supra Club Sweden – Märstagatan Uppsala 2009 (halva anläggningen – 2WD)

Effektmätning Dodge Viper – Gatebil Festival – Mantorp Park 2014 (halva anläggningen – 2WD)

Ute3

Effektmätning av en Toyota Celica WRC – Rally-SM-finalen – Vaksala Torg Uppsala 2014 (hela anläggningen – 4WD)

Effektmätning

Effektmätningar på Mekonomens kundparkering – Boländerna Uppsala 2014 (halva anläggningen – 2WD)

Ute2

Effektmätningar och mappningar på Toyotas kundparkering. Toyota Bil 3:an Uppsala 2014 (halva anläggningen – 2WD)

Effektmätning mappning

Effektmätningar i ett lastbilsgarage på ”Sörbydagen” i Sala 2015 (hela anläggningen – 4WD)

IMG_2541

Checklista-o-bokning