Information om låsning av mappning

Bakgrund

Det går ett rykte om att vi ”låser boxarna”. Det stämmer inte och är direkt felaktigt!

Tidigare har det i undantagsfall hänt att vi begränsat justeringsmöjligheter i en kalibrering/mappning som vi har producerat. I de fallen har vi endast utfört den begränsningen på vår mjukvara, inte på hela motorstyrningen. Dvs. att man när som helst kan ersätta vår mjukvara och är på inget sätt låst till oss.

Ifall vi önskar låsa en mappning/kalibrering av någon anledning har vi alltid en dialog om det med kunden och ger då kunden en möjlighet att ta ställning till det. Om du vill ha din mappning olåst, säg till om det i samband med bokning/mappning så ser vi till att det blir så. Svårare än så är det inte.

I undantagsfall finns det dock vissa system ute på marknaden som alltid per automatik låser sig till den tuner/trimmare/mappare som har en licens för det systemet. Detta har systemens grundare skapat för att förebygga stöld av mappningar mellan olika tuners och liknande och det kan även handla om att ett visst återförsäljarmönster ska hållas i olika regioner osv. Exempelvis är COBB i grunden uppbyggt på det sättet.

Om du har några frågor om något av detta så är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation hittar du HÄR.

Nedan kan du läsa mer om varför det sker och vilka alternativ och tjänster vi kan erbjuda i samband med det. Observera att 99% av innehållet i detta dokument har formats som ett resultat av verkliga erfarenheter och upplevelser.

 

Varför?

Ifall vi, i enlighet med överenskommelse med vår kund, har låst vår mappning (endast mappningen, inte hela boxen!) kan något av följande ligga till grund för det beslutet:

För att undvika felaktiga och/eller ovetenskapliga förändringar

Det lättaste och även det vanligaste misstaget som många s.k. ”hobbymappare” gör är att skylla alla symptom på fel och/eller icke optimala förhållanden på en s.k. ”inkompetent och värdelös” föregående mappare.

Oerfarna ”mappare” eller s.k. ”hobbymappare” har ofta dessa kännetecken:

 • ofta 20-30 år gamla
 • den förra mapparen som arbetat med allt dom själva kommit i kontakt med är ofta ”helt värdelös!!”
 • dom fick ofta ändra ”massor!!” i mappningen för det var ”så sjukt felmappat!!”
 • ifall bilen/motorn visar något fel/avvikelse så börjar dom i regel alltid med att ändra i mappningen för att ”få ordning på felet”
  • om dessa ändringar ledde till vad som vid första anblicken kan se ut som en förbättrad situation så används det av dem som ett bevis på att det var mappningen det var fel på

En oerfaren oinformerad mappare går ofta in och berikar bränslemappen när bredbandslambdan visar att motorn går snålt. Sen när det visats sig ”lösa” problemet så börjar ofta en smutskastningskampanj mot tidigare mappare.

Är det rätt att göra…? När problemet egentligen är att bränslefiltret har satts igen, bränslepumpen har tappat en del i flöde, bränsletrycksregulatorn har börjat bli dålig eller att en eller flera spridare har börjat avvika i sitt flöde och/eller sprutbild?

En oerfaren oinformerad mappare går ofta in och snålar av bränslemappen när bredbandslambdan visar att motorn går alldeles för fett. Sen när det visats sig ”lösa” problemet så börjar ofta en smutskastningskampanj mot tidigare mappare.

Är det rätt att göra…? När problemet egentligen är att det hemmabyggda insugsplenumet spruckit upp undertill och läcker ut laddtryck, när det ställbara kamdrevet inte hade skruvats fast riktigt och insugskamaxeln hade vridit på sig, när katalysatorn skadats och satt igen flödet i avgassystemet eller när insugsslangen till turbon blivit lite mjuk och börjat sugas ihop under belastning.

Vi upplever detta regelbundet och det påverkar oss likväl som alla andra aktörer i vår bransch. Det är oerhört skadligt för vårt levebröd och det är obeskrivligt tråkigt i synnerhet när det bygger på helt felaktiga grunder. Det är viktigt att arbeta systematiskt och vetenskapligt och kunna följa fenomen historiskt sett och nio av tio personer som mappar på marknaden gör dessvärre inte det.

När vi mappar för vi alltid journal, precis som patienter har inom sjukvården. Vi dokumenterar praktiskt taget ALLT som kan vara av betydelse idag eller imorgon. Vi kan följa trender och snabbt avgöra om något fel är rimligt att härstamma ifrån en mekanisk, elektronisk eller mjukvarufaktor. Det sparar MASSOR av tid och förebygger MASSOR av felaktiga slutsatser i de fall något plötsligt förändras i hur bilen/motorn beter sig eller visar för värden. Vi kan följa dessa historiskt och ofta direkt hitta den riktiga felkällan och lösa det på rätt sätt.

Inga spekulationer utan 100% vetenskapligt logiskt arbetsflöde och problemlösning.

 

Felsökning och orsakssamband vid problem

Skulle något mot förmodan strula med din bil efter en mappning hos oss, så blir det mycket enklare att dra slutsatser och hitta orsakssamband ifall man kan vara säker på att mjukvaran inte har manipulerats efter vårt arbete med den.

Skulle det t.ex. uppstå något problem och man skulle kunna härleda det till en kalibreringsparameter som ligger till grund för det, så blir det mycket lättare för oss att kunna åtgärda det utan kostnad genom avtal eller t.ex. goodwill. Det är en trygghet för vår kund.

 

För att undvika skador

Vi utför våra kalibreringar / mappningar genom noga utstuderade och beprövade vetenskapligt grundade arbetsmetoder. Målsättningarna är i regel att…:

 • …nå upp till den fulla potentialen under rådande omständigheter
 • …uppnå högsta möjliga driftsäkerhet
 • …uppnå högsta möjliga körbarhet och användarvänlighet
 • …skapa bästa möjliga förutsättningar för krav från myndigheter och kontrollorgan
 • …skapa bästa möjliga resultat baserat på en behovsanalys som vi gör av ägaren/föraren
 • …säkerställa att eventuella framtida problem inte beror på manipulation/ändring av styrsystemets inställningar.

En felaktigt utförd kalibrering/mappning kan direkt orsaka ett haveri av motor- och motordelar och kringutrustning, växellåda, slutväxlar, kardanaxlar, drivaxlar. Det kan orsaka brand, trafikolycka och fara för ditt och andras liv.

Genom att låsa kalibreringen kan man förebygga skador som uppkommit pga. felaktiga senare ändringar av kalibreringen utförd 3:e part. Det är en trygghet för vår kund.

 

Skräddarsydd lösning

De mappningar/kalibreringar vi utför är en skräddarsydd lösning avsedd till en specifik bil, med specifika komponenter, med specifika inställningar och för ett specifikt ändamål. Detta tillhör endast den aktuella bilen.

Ifall dessa inställningar flyttas över till ett annat fordon kan det orsaka allvarliga och kostsamma skador, bränder och i värsta fall risk för inblandade personers hälsa.

Det har hänt flera gånger att våra kunder har delat en mappning från sin bil till en väns t.ex. som hade några andra förutsättningar i sin bil och det i samband med körning eller startförsök direkt ledde till skador och onödiga kostnader, missade deadlines, körtillfällen och besvikelser.

 

Journal  och support

Vår ambition är att kunna erbjuda bra och relevant support på det arbete vi har utfört även flera år efter en mappning. Våra kunder uppskattar det och det är något som vi är stolta över.

Vi för alltid detaljerad journal över det mesta kring en mappning, från specifikation på bilen till yttre förhållanden, brister, möjligheter, tips och råd, exakta åtgärder vi utfört, åtgärder vi inte har utfört och varför osv.

Vet vi att det är orört kan vi titta tillbaka på våra mätdata, loggar från bilen, skrivna journaler och därefter arbeta kvalificerat och målinriktat för att snabbt lösa ett behov eller problem, även flera år efter mappningen. Detta är till stor hjälp när vi i efterhand ska svara på frågor, hitta lösningar på problem och lämna allmän support.

När någon annan manipulerar vår kalibrering/mappning kan snabbt mycket av denna stora tillgång av information och data bli oanvändbart och det blir då också mycket svårt, om inte omöjligt, för oss att kunna erbjuda bra support. Det kan t.ex. rädda en tävlingssäsong eller sommarsemester med familjen.

 

Mycket tid, pengar och hårt arbete ligger bakom

Det finns en orsak varför så många tävlingsåkare, rekordinnehavare och profilbyggen väljer oss för kalibrering/mappning och det är därför också naturligt att vi vill skydda vår utveckling inom området.

Detta är vårt liv och vårt levebröd. Vi lägger mycket tid, pengar och resurser för att utveckla våra mappningar och metoder.

Det är självklart något som är mycket värdefullt för oss (och andra) och som vi inte gärna ohämmat vill göra tillgängligt hur som helst, för vem som helst.

 

Hur gör jag om min mappning är låst?

Om din mappning visar sig vara låst kan det t.ex. bero på att du har köpt en bil ifrån någon av våra tidigare kunder som vi tidigare har mappat åt och dom velat att vi låser den mappningen. Om så är fallet kan vi hjälpa dig på följande sätt:

 

Du är välkommen till oss

Du är välkommen att boka en tid hos oss så kan vi göra de förändringar som krävs, baserad på en god historik från vårt tidigare arbete med din bil och möjlighet att kontrollera fenomen och symptom på ett mycket mer värdefullt och givande sätt än någon annan som ska börja från noll. Om du har långt till oss så kan vi erbjuda bra priser på biltransport t.o.r. Klicka här för mer information: www.pbz.se/biltransport

 

Vi kan utföra kalibrering/mappning hos dig

Vid önskemål kan vi i regel skicka ett mappningsproffs till dig, där du befinner dig, för ”on-site-service”. Helt enkelt, mappning ute på fält, var som helst i världen. Inte nog med det, vi kan även ta med oss hela vår dynoanläggning! Mer information om det hittar du HÄR. Hör av dig om det är intressant.

 

Vi kan göra önskade justeringar och maila dig detta

Vi kan utföra ändringar på kalibreringen/mappningen och skicka en färdig fil till dig som du kan ladda över till boxen. På så sätt kan du få önskade justeringar utförda utan att behöva besöka oss.

 

Vi kan kalibrera/mappa på distens via internet

Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten till remote-access och support, trådlöst via Internet. Det innebär att ifall du som kund har en egen laptop, inkopplad till bilens styrsystem och internet, så kan vi genom nätet också utföra ändringar i ditt styrsystem och justeringar som kan krävas. Detta påverkas inte av att mappningen/kalibreringen är låst eller ej.

 

Grundmappar

Vi hjälper våra kunder, i den mån det är möjligt, med grundmappar. Det innebär att ifall en kund har ett låst styrsystem, så kan vi skicka en grundmapp som bilen kan gå att starta med, med vissa justeringar. Vi skickar dock inte våra färdiga mappningar/kalibreringar som är avsedda för specifika bilar och förutsättningar.

 

Du kan ersätta mappningen

Du kan själv ersätta mappningen med en egen mappning. Följ anvisningarna för det system du använder.