Tack!

if ($_POST) {
$to = ”info@pbz.se”;
//$to=”erik.lindberg@tworks.se”;
$name=$_POST[‘_name’];
$phone=$_POST[‘_phone’];
$email=$_POST[‘_email’];
$other=$_POST[‘other_info’];
$subject = ”Katalogoffert från $name”;

$body = ”Offertförfrågan\n\n”;
$body = $body . ”Namn: $name\n”;
$body = $body . ”Telefon: $phone\n”;
$body = $body . ”Epost: $email\n”;
$body = $body . ”Övrigt:\n $other\n\n”;

$body = $body . ”Offerten gäller följande artiklar\n”;
$index = 0;
$send = 0;
foreach($_POST[‘item’] as $itm) {
if ($itm != ””) {
$send = 1;
$supplier = $_POST[‘supplier’][$index];
$qty = $_POST[‘qty’][$index];
$other= $_POST[‘info’][$index];
$body = $body . ”Leverantör: $supplier, Artikel: $itm, Antal: $qty, Övrigt: $other\n”;
}
$index++;
}

$body = $body . ”\nEOM\n”;

$headers = ‘From: kataloger@pbz.se’ . ”\r\n” .
‘Reply-To: info@pbz.se’ . ”\r\n” .
‘X-Mailer: PHP/’ . phpversion();

if ($send != 0 && mail($to, $subject, $body, $headers)) {
echo(”

Tack för din offertförfrågan, vi strävar efter att återkomma inom 48h!

”);
echo ”Åter till pbz.se”;
} elseif ($send != 0) {
echo(”

Offerten kunde inte skickas, nedan finner du din offert, du kan kopiera den och skicka den via mail till offert (a) pbz.se, vi ber om ursäkt för det inträffade.

”);
echo $body;
echo ”

Åter till pbz.se”;
} else {
echo ”Ingen data inmatad..

”;
echo ”Åter till pbz.se”;
}
}
?>