ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor för PBZ AB, org.nr. 556675-9386

 1. Köp av våra varor skall ej ske utan att köparen till fullo läst igenom och godkänt våra allmänna villkor. Genom att du genomför ett köp av varor hos oss har du accepterat våra allmänna villkor.
 2. Information i vår webshop kan vara felaktig och vi reserverar oss rätten att utföra prisändringar utan att meddela om dessa. Våra priser påverkas av växelkurser och ändringar hos våra leverantörer. Priserna på vår hemsida kan vara inaktuella. Om priset är inaktuellt då du beställer en vara kommer du att informeras av oss och du har då möjlighet att avstå ifrån köpet.
 3. Vissa bilder på vår webshop, hemsida, produktkataloger mm. är endast exempelbilder och representerar inte alltid exakt den vara som de visas tillsammans med.
 4. Vissa artiklar levereras inklusive monteringsdetaljer och andra utan. Vissa varor kräver modifiering/komplettering för att gå att montera.
 5. Delar av vårt sortiment är enbart riktat till motorsport och forskning och är inte lagliga att använda på allmän väg. PBZ AB ansvarar inte för hur köparen använder delarna. Köparens skyldighet är att känna till sveriges lagstiftning och följa den.
 6. Modifierade bilar och delar kan kräva speciell hantering, underhåll, övervakning och förebyggande åtgärder för att fungera på ett tillfredsställande sett. Sköts ej detta korrekt riskeras skador på varan, tillhörande delar, bilen, personskador, miljöskador och så vidare. Det är köparens ansvar att känna till och följa de särskilda riktlinjer och metoder som finns för hantering, underhåll, övervakning och förebyggande åtgärder. Vi tillhandahåller ej sådan utbildning.
 7. Alla varor tillhör oss till dess att betalning är till fullo reglerad. Vi lämnar ej ut varor innan dess, bortsett ifrån de fall då vi har gett kredit eller anstånd med betalningen.
 8. Förskottsbetalning gäller för specialbeställningar på ej ord. lagervaror.
 9. Köp av våra tjänster skall ej ske utan att köparen till fullo läst igenom och godkänt våra allmänna villkor. Genom att du genomför ett köp av tjänster från oss har du accepterat våra allmänna villkor.
 10. Vi har rätt att välja att endast utföra de arbetsmoment som överenskommits i förväg och ej utföra tillkommande ej sedvanligt i förväg inbokade arbetsmoment.
 11. För tillkommande arbetsmoment tillkommer i regel också en kostnad för utförandet av dessa arbetsmoment.
 12. I de fall du fått en fast prisindikation från oss så gäller det förutsatt att allting på bilen är i fungerande skick och inte orsakar mer arbete eller extra utgifter. Saker som kan orsaka extra utgifter är exempelvis: dåliga gängor, bultar går av, rostangrepp, tidigare inverkan av 3:e part, anvisningar som saknas vid anpassade paketlösningar och dylikt.
 13. I de fall du fått en ”från-prisindikation”, till skillnad från en fast prissatt formell offert, från oss innebär det att det slutliga priset kan vara högre.
 14. För arbete varierar vår timdebitering mellan 800 – 1600kr/h ex. moms beroende på typ av arbete. Debiteringen sker normalt per påbörjad kvart (15min).
 15. Vid forcerat arbete, dvs. arbete som skall utföras akut istället för att bokas in på närmaste ordinarie lediga tid, tillkommer 100% på arbetskostnaden.
 16. Vissa typer av arbeten kräver att förbrukningsdelar, oljor och annat byts ut. Dessa kostnader kan tillkomma utan att de i förväg har meddelats av oss.
 17. Om du har beställt installation/arbete av delar som du försett oss med ligger också ansvaret för kompatibilitet osv. hos dig. Vi tar i sådana lägen inget ansvar för delarnas passform, funktion, kompatibilitet, hållbarhet, haverier eller annat. Problem som då eventuellt uppkommer kan tillföra en kostnad för dig.
 18. Färdiga paketlösningar till olika bilmodeller är avsedda att i regel inte kräva individuell kalibrering (mappning) av varje enskild bil. Dock kan variationer förekomma som medför att individuell kalibrering kan krävas. Kostnad för det kan tillkomma.
 19. Annonserade uppgifter på effekt- och vridmoment kan skilja pga. variationer i modellerna, bränslekvalitet, testförhållanden, testutrustning, testmetod, korrigering av testvärdena, lufttemperaturer, luftfuktighet, motorns skick, drivlinans skick osv.
 20. Mappningar/kalibreringar/finjusteringar är ett oändligt arbete. Det går alltid att finjustera, förändra, utföra anpassningar osv. Pga. detta levererar varken vi, eller någon annan, något som kan kallas för ”färdigmappat”. Beroende på förutsättningar och önskemål tar det olika lång tid att uppnå önskat resultat och därför är det just vår tid som vi tar betalt för. Om du inte är nöjd efter en viss tids mappning hos oss kan det finnas möjligheter att genom ytterligare mappningstid nå önskade resultat. Mer tid innebär därmed också en högre kostnad.
 21. I samband med en mappning kan vi vidta åtgärder som vi anser är nödvändiga för att förebygga problem och möjliggöra förutsättningar för ett bra/bättre resultat. Om detta arbete ryms inom en eventuellt överenskommen mappningstid så kostar det inget extra, däremot ”stjäl” det i regel tid ifrån mappningen vilket kan leda till att mer mappningstid totalt sett kommer att behövas för att nå önskat resultat.
 22. Vid trimning/optimering med våra trimkit/optimeringspaket kan mappning bli nödvändig pga. variationer i tillverkarens komponenter och programvaror. I dessa fall tillkommer kostnad för mappning.
 23. Vid uteblivna besök av bokade mappningar, effektmätningar eller annat verkstadsrelaterat arbete debiterar vi 1500kr inkl. moms.
 24. Vi tar inte ansvar för för oss okända fel och brister på bilen som kan orsaka skador i samband med mappning. Om inte kunden meddelar något annat förutsätter vi att bilen är i skick för att mappas.
 25. Vi ersätter inga skador i samband med dynokörning.
 26. Vi reserverar oss rätten att utöver offert, order, beställning och liknande även debitera miljöavgift i samband med alla våra verkstadsrelaterade tjänster.
 27. Vi lämnar, om inget annat anges, 3 månaders garanti på bilar vi säljer, förutsatt att de är max 10 år gamla, alt. har gått max 10 000 mil. Det som först begränsar garantin är det som gäller. Garantin täcker allt utom vanliga slitdelar på bilen. För bilar som är modifierade på ett sätt som påverkar dess prestanda lämnas ingen garanti.
 28. Vi kan inte påverka när vi får en tid för registreringsbesiktning. Vi försöker alltid ha tider inbokade hos Bilprovningen, men beroende på tillgång så kan i vissa fall registreringen utav fordonet dröja längre än vad som är önskvärt. PBZ ansvarar inte för dröjsmål och problem.
 29. Ett importerat fordon måste ställas på, försäkras och ha svenska registreringsskyltar innan den får köras på allmän väg. Att detta sker, samt tillhörande kostnader för det ombesörjer ej PBZ. Kostnader som Vägverket kommer att fakturera vid genomförd påställning av fordonet är årsskatt, skrotningsavgift och skyltavgift (2009).
 30. Information på vår hemsida kan vara felaktig, den kan vara gammal och ej uppdaterad. Vi reserverar oss mot eventuella stavfel och felskrivningar på vår hemsida gällande varor och tjänster som vi kan leverera.
 31. Uppskattade angivelser för effekt och vridmoment på varor och tjänster är inga garantier för faktiska resultat. Vi garanterar aldrig i förväg faktiska resultat avseende effekt och vridmoment. Eventuellt angivna siffror på resultat är endast uppskattningar baserade på tidigare mätningar vid liknande installationer. Temperaturer, bränslekvalitet, skick på motor och drivlina mm. kan påverka uppmätt drivhjulseffekt.
 32. Vi accepterar kostbetalningar via VISA och Mastercard.
 33. Generellt gäller förskottsbetalning vid köp av specialdelar / ej lagervaror.
 34. Vi kan erbjuda dig finansiering/delbetalning/avbetalning om du vill dela upp ditt köp. Villkoret är att du klarar en sedvanlig kreditprövning.
 35. Företag inom EU behöver inte betala moms. Vi behöver förses med företagets VAT-nummer i samband med beställning för att vi ska kunna exkludera momsen i fakturan.
 36. Vid utebliven slutbetalning av ordrar och/eller fakturor får köparen en påminnelse via personligt samtal, tel, e-post eller brev. Om betalning uteblir trots påminnelsen kan ärendet skickas till Inkasso och därefter vidare till Kronofogden. Om varor/tjänster ej är till fullo betalda senast 60 dagar efter förfallodatum förbehåller vi oss att behålla rimlig andel av varor och ägodelar som säkerhet för skulden. Om betalning trots uppmaningar inte har reglerats inom 6mån tillfaller varor och ägodelar PBZ AB. Undantag sker i de fall tvisten har förskjutits för reglering i domstol.
 37. Varor vi skickar går i regel alltid från vårt lager i Uppsala. Skulle du ha önskemål om express/bud kan vi ordna detta mot en kostnad. Meddela då oss om detta, gärna samtidigt som order. Vi kan även ordna direktfrakt från vår leverantör till vår kund, förutsatt att leverantörer finns inom EU.
 38. Skadat gods skall anmälas omedelbart vid emottagande och en skaderapport skall utfärdas och lämnas till fraktbolaget samt till PBZ. Görs ej detta godkänner vi inga krav grundade i fraktskador.
 39. Våra leveransvillkor är om inget annat specifikt anges: Fritt Vårt Lager.
 40. Beräknade leveranstider på hemsidan är ungefärliga och är geografiskt baserade på var den individuella varan lagerförs. Vi kan ej garantera sådant som ligger utom vår direkta kontroll och friskriver oss allt ansvar vid förseningar som har orsakats av 3:e part.
 41. Vi debiterar en avgift på 500kr för varor vi skickar till köparen som ej hämtas ut.
 42. Om inget annat anges ger vi sex månaders garanti på varor. Garantin täcker endast reparation eller utbyte av varan ej skador på annan utrustning, fraktkostnader, transporter, inkomstbortfall osv. På modifierade fordon gäller inga garantier, men i de fall vi utfört arbete/montering garanterar vi att det är fackmannamässigt utfört.
 43. För fordon som framförs olagligt, deltar i olagliga evenemang, körs på motorbanor eller på Nürburgring i Tyskland, deltar i lagliga motortävlingar och i motorsportsammanhang, gäller inga garantier.
 44. Innan du skickar en vara till oss skall en reklamation vara registrerad och godkänd hos oss, alternativt ska vi ha efterfrågat en retur. Anledningen till detta är att slippa onödiga fraktavgifter då vi kan lösa vissa problem utan att fysiskt behöva ha varan hos oss.
 45. En vara anses vara inlämnad för reklamation f.o.m. det datum då vi fysiskt har varan i vår ägo.
 46. Ingen returrätt på beställningsvaror som vi ej lagerhåller. Detta gäller dock ej webshopsköp. Där gäller returer enl. lagstiftning.
 47. PBZ AB:s garantiansvar sträcker sig endast till reparation, ersättning av likvärdig produkt eller kreditering av den aktuella produktkostnaden. PBZ AB finns i Uppsala och vid ev. garantifrågor kan vi kräva att fordon/varor som garantin gäller lämnas in till oss för utredning.
 48. Om det inte fastställts att något handlar om garantiåtgärd, så debiteras samtliga kostnader. Vi ersätter inte för några kostnader innan detta har fastställts.
 49. Förvaring/uppställning av fordon sker under perioder då vi av olika anledningar inte arbetar med fordonen. Det kan handla om t.ex. att vi väntar på delar, vi väntar på betalning från kund, vi väntar på en ledig verkstadstid och liknande. Generellt debiterar vi inte för kortare förvaring som sker under pågående arbete, men det finns vissa undantag. Förklaring finns nedan.
 50. För fordon/delar som på grund av följande omständigheter förvaras hos oss kan vi komma att debitera kunden för:
  1. utebliven betalning från kund
  2. avbrutet arbete på grund av att kund inte kommunicerar med oss inom rimlig tid
  3. avbrutet arbete på grund av delar som kund ska förse PBZ med inte finns på plats i god tid inför arbetet
  4. avbrutet arbete på grund av önskemål från kund som orsakar förlängd leveranstid
  5. ej uthämtat fordon/delar trots uppmaning av PBZ
  6. annan orsak som ej ligger under PBZ:s ansvar
  7. avbrutet/avslutat arbete på fordon eller delar som med grund i retentionsrätten inte lämnas ut till dess att kund fullständigt reglerat sin skuld hos PBZ.
 51. Förvaring/uppställning av fordon debiteras kund enligt följande: utomhus – 200kr/dygn, inomhus – 400kr/dygn. Mellan 1:a oktober och 31:a mars tillkommer därtill en avgift på 100kr/dygn.
 52. Förvaring/uppställning av övrigt debiteras kund med en avgift på 100kr – 2000kr/dygn beroende på omfattning och klassificering av det förvarade godset.
 53. Våra kunders bilar och delar skall vara försäkrade genom kundens egna försäkringar. PBZ har en rad olika försäkringar som eventuellt kan gå in och täcka skador och stöld som en nödlösning, men vi lämnar inga sådana garantier, i synnerhet när det gäller förvaring/uppställning utomhus.
 54. PBZ har ansvarsförsäkringar som täcker enskilda skador upp till ett värde av 10 miljoner kronor samt totalt 20 miljoner kronor per år.